× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SP ZOZ CENTRUM w Opolu

Pracownia Inna - Diagnostyki Chorób Sutka - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM" w Opolu

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownie inne

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Inne

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

77-4020398
Budowlanych 4
45-202 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1